Categories
ตารางเดินรถ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร ไป บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 1 จ.นครราชสีมา

รถทัวร์ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 1 จ.นครราชสีมา ของรถทัวร์บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร
  • จุดลงรถ: นครราชสีมา จุดจอด: บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 1