Categories
ตารางเดินรถ

จุดจอดวังน้อย ไป บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

รถทัวร์ จุดจอดวังน้อย – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น ของรถทัวร์บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: พระนครศรีอยุธยา จุดจอด: จุดจอดวังน้อย
  • จุดลงรถ: ขอนแก่น จุดจอด: บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3
Categories
ตารางเดินรถ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร ไป บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น

รถทัวร์ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น ของรถทัวร์บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร
  • จุดลงรถ: ขอนแก่น จุดจอด: บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3