เบอร์โทร-จุดรับตั๋ว

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –

เชิดชัยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชั้น 3 ช่องหมายเลข ช่อง 14,15,16,25,31,49
โทร 061-023-9292, 084-982-7410
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 088-377-3311,090-926-0144
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชานชาลาที่ 17
โทร 088-377-3322, 095-871-3122
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 092-143-7040
จุดจอดลำปลายมาศจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 093-532-5566
จุดจอดกระสัง(แยกระกา)จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-660-0878,094-152-2559
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 091-017-8415,061-023-9292
จุดจอดศีขรภูมิจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-067-2035,088-711-1384
จุดจอดสำโรงทาบจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 094-541-0757
จุดจอดห้วยทับทันจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 061-932-4747,045-699-017
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 080-165-8987,095-155-6946
จุดจอดยางชุมน้อยจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 084-089-6355
จุดจอดหนองขุ่นจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-499-8607,086-499-8603
จุดจอดม่วงสามสิบจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-479-8409,061-942-1717
จุดจอดสำโรงจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-661-9131
จุดจอดขุขันธ์ เก่าจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-645-8250,085-479-8407
จุดจอดขุขันธ์ ใหม่จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-885-3210
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปราสาทช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-579-3458,061-023-9292
จุดจอดกาบเชิงจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 084-961-4257,061-023-9292
จุดจอดแนงมุดจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-298-9598
จุดจอดพนมดงรักจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-012-8151,093-238-34451
จุดจอดประโคนชัยจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 061-023-9292
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรองช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 092-863-8423,061-023-9292
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธรช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 088-817-3760
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-634-2448
จุดจอดห้วยสะแบกจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 063-072-4548
จุดจอดเสนานิคมจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-636-1963
จุดจอดเลิงนกทาจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 087-779-9511
จุดจอดนิมคำสร้อยจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 089-841-6617
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหารช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 064-592-9513
จุดจอดปทุมวงศาจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-131-9496
จุดจอดหนองผือจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-976-2731
จุดจอดเขมราฐจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-479-8401
จุดจอดสว่างแดนดินจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 099-170-7887
จุดจอดดอนเขืองจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-048-7457
จุดจอดพังโคนจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 099-565-5184
จุดจอดพรรณานิคมจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 065-087-4472
จุดจอดดงมะไฟจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-462-4578
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนมช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 061-925-8333
จุดจอดน้ำปลีกจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 088-114-2058
จุดจอดลืออำนาจจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-246-1051
จุดจอดพนาจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-336-5635
จุดจอดตระการจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-955-0848
จุดจอดศรีเมืองใหม่จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-610-8186
จุดจอดโขงเจียมจุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 080-406-1124
จุดจอดโนนสะอาดจุดจำหน่ายตั๋วโนนสะอาด
โทร 080-662-4825
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานีช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 097-252-5012
จุดจอดน้ำสวยจุดจำหน่ายตั๋วน้ำสวย
โทร 098-516-8436
จุดจอดหนองสองห้องจุดจำหน่ายตั๋วหนองสองห้อง
โทร 061-819-2243
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคายช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 097-945-9535, 080-163-7565
จุดจอดกุดชุมจุดจำหน่ายตั๋วกุดชุม
โทร 082-991-9837
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนมช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 096-648-8219
จุดจอดทรายมูลจุดจำหน่ายตั๋วทรายมูล
โทร 098-882-4965
จุดจอดเกษตรวิสัยจุดจำหน่ายตั๋วเกษตรวิสัย
โทร 089-949-5558
จุดจอดสุวรรณภูมิจุดหน่ายตั๋วสุวรรณภูมิ
โทร 094-282-0235
จุดจอดคำเตยจุดจำหน่ายตั๋วตำเตย
โทร 081-718-9345
เชิดชัยทัวร์ ภาคเหนือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 055-986311
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-1944256,081-6748724
จุดจอด ม.นเรศวรจุดจำหน่ายตั๋ว ม.นเรศวร เซเว่นประตู 1
โทร 086-9335695
จุดจอดวัดโสถ์จุดจำหน่ายตั๋ววัดโบสถ์
โทร 085-2940690
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 055-403717
จุดจอดสลกบาตรจุดจำหน่ายตั๋วสลกบาตร
โทร 094-7611986
จุดจอดคลองขลุงจุดจำหน่ายตั๋วคลองขลุง
โทร 086-9334688
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชรช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 094-7122646
จุดจอดวังเจ้าจุดจำหน่ายตั๋ววังเจ้า
โทร 086-4170447
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-9473206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอดช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 089-7089448
จุดจอดตากฟ้าจุดจำหน่ายตั๋วตากฟ้า
โทร 096-8501436
จุดจอดไพรศาลีจุดจำหน่ายตั๋วไพรศาลี
โทร 083-4894197
จุดจอดหนองบัวจุดจำหน่ายตั๋วหนองบัว
โทร 087-2002825
จุดจอดเขาทรายจุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
โทร 081-4756208
จุดจอดทับคล้อจุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
โทร 081-4756208
จุดจอดตะพานหินจุดจำหน่ายตั๋วตะพานหิน
โทร 088-8444244
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตรช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-5549235
จุดจอด ม.พะเยา1จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างหอพักหญิงนัมเบอร์วัน
โทร 061-8107963
จุดจอด ม.พะเยา2จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างบ้านพักสุริยะ
โทร 088-4167488
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยาช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-0361092
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-9502982
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สายช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 080-0525455
จุดจอดพรานกระต่ายจุดจำหน่ายตั๋วพรานกระต่าย
โทร 063-4831816
จุดจอดคีรีมาศจุดจำหน่ายตั๋วคีรีมาศ
โทร 099-2433879,096-8539695
จุดจอดศรีสำโรงจุดจำหน่ายตั๋วศรีสำโรง
โทร 099-4235854
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัยช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 091-8606090
จุดจอดสวรรคโลกจุดจำหน่ายตั๋วสวรรคโลก
โทร 089-7041247
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์ หมายเลขช่อง 5,35,36
โทร 061-303434
เชิดชัยทัวร์ ภาคตะวันออก
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 02-391-2804
จุดจอดบางแก้วจุดจำหน่ายตั๋วบางแก้ว
โทร 099-020-8920, 081-806-9799
จุดจอดบางพลีจุดจำหน่ายตั๋วบางพลี
โทร 081-412-5299
จุดจอดชลบุรีจุดจำหน่ายตั๋วชลบุรี
โทร 038-147-290